Kontakt


Organizátorom festivalu je OBČIANSKE ZDRUŽENIE PUNKÁČI DEŤOM.
Názov združenia: Punkáči detom
Sídlo: Michalská 2339/1, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
IČO: 50319175
Email: punkacidetom@gmail.com

Číslo účtu OZ Punkáči deťom, kto chce môže prispieť dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme!
SK3611000000002941027052